บริการหลังการขาย

THE GRAND GOLF ให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการทีมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี พร้อมให้บริการทุกที่ทั่วประเทศ

รายการเคลมประกัน

สินค้าอยู่ในประกัน
(รับประกัน 1 ปี)

LVรุ่น GRANADA , EAGLE รุ่น GRANDTOURING
ค่าตรวจสอบอาการ ฟรี
ค่าแรง ฟรี
ค่าอะไหล่ ฟรี
ค่าบริการนอกสภานที่ ฟรี
ปรับสภาพ/เปลี่ยนถ่ายของเหลว  –
หมายเหตุ
1.ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ไม่จำกัดระยะทาง
2.บริการเข้าซ่อมทุกที่ทั่วประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3.ยกเว้นอะไหล่ที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

สินค้าอยู่ในประกัน
(รับประกัน 2 ปี)

LVรุ่น GRANADA || , EXCAR รุ่น GRANDPRECIOUS
ค่าตรวจสอบอาการ ฟรี
ค่าแรง ฟรี
ค่าอะไหล่ ฟรี
ค่าบริการนอกสภานที่ ฟรี
ปรับสภาพ/เปลี่ยนถ่ายของเหลว  –
หมายเหตุ
1.ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ไม่จำกัดระยะทาง
2.บริการเข้าซ่อมทุกที่ทั่วประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. ยกเว้นอะไหล่ที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

THE GRAND SMART SERVICE

1.บริการอะไหล่แท้ คุณภาพ สั่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต สต๊อกสินค้า กว่า 1,000 รายการ พร้อมบริการจัดส่ง

2.บริการเปลี่ยนอะไหล่ ถึงหน้างานโดยไม่ต้องส่งรถเข้าศูนย์บริการ

3.บริการตรวจเชครถไฟฟ้า เพื่อประเมินการซ่อม พร้อมซ่อมหน้างาน บริการครบจบภายในวัน

4.บริการตรวจเชค พร้อมปรับสภาพรถไฟฟ้า 48 รายการ ฟื้นฟูให้รถไฟฟ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

รายละเอียดค่าบริการซ่อม

บริการเปลี่ยนอะไหล่
.

ค่าตรวจสอบอาการ – 
ค่าแรง ✔️
ค่าอะไหล่ ตามจริง
ค่าบริการนอกสภานที่ ✔️
ปรับสภาพ/เปลี่ยนถ่ายของเหลว – 
หมายเหตุ
1.รวมค่าบริการนอกสถานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
2.บริการเข้าซ่อมทุกที่ทั่วประเทศ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง
3.รวมค่าแรงเปลี่ยนอะไหล่ 1 รายการ
4.รับประกันงานซ่อม 6 เดือน
.
.
ราคา 2,000.-

บริการตรวจเช็ครถไฟฟ้า
.

ค่าตรวจสอบอาการ ✔️
ค่าแรง ✔️
ค่าอะไหล่ ตามจริง
ค่าบริการนอกสภานที่ ✔️
ปรับสภาพ/เปลี่ยนถ่ายของเหลว – 
หมายเหตุ
1.รวมค่าบริการนอกสถานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
2.บริการเข้าซ่อมทุกที่ทั่วประเทศ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง
3.รวมค่าแรงเปลี่ยนอะไหล่ 1 รายการ
4.รับประกันงานซ่อม 6 เดือน
5. จัดทำใบเสนอราคาก่อนการซ่อม
.
ราคา 2,500.-

บริการตรวจเช็ค พร้อมปรับสภาพรถไฟฟ้า 48 รายการ

ค่าตรวจสอบอาการ ✔️
ค่าแรง ✔️
ค่าอะไหล่ ตามจริง
ค่าบริการนอกสภานที่ ✔️
ปรับสภาพ/เปลี่ยนถ่ายของเหลว ✔️
หมายเหตุ
1.รวมค่าบริการนอกสถานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
2.บริการเข้าซ่อมทุกที่ทั่วประเทศ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง
3.รวมค่าแรงเปลี่ยนอะไหล่ 1 รายการ
4.รับประกันงานซ่อม 6 เดือน
5. จัดทำใบเสนอราคาก่อนการซ่อม
.
ราคา 3,000.-