รถกล์อฟไฟฟ้า

รถกอล์ฟไฟฟ้า ซึ่งเป็นรูปแบบที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด ด้วยสาเหตุที่จุดเด่นของรถกอล์ฟไฟฟ้าคือ ปลอดมลพิษ ไม่มีควัน หรือเสียงดังรบวนในขณะใช้งานนอกจากนี้การใช้ไฟฟ้านั้น ยังไงค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการใช้นำมันของรถกอล์ฟแบบเครื่องยนต์อีกด้วย

รถกอล์ฟเครื่องยนต์

รถกอล์ฟเครื่องยนต์ เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ไกลๆ หรือสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และมีการใช้งานอยู่สม่ำเสมอ โดยสามารถเติบนน้ำมันและใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟ