รถกอล์ฟ Yamaha

รถกอล์ฟ Yamaha

รถกอล์ฟ Yamaha
รุ่น J40

ระบบเครื่องยนต์ 2 ที่นั่ง
(มีเก้าอี้เสริม 2 ที่นั่ง)

รถกอล์ฟ Club Car

รถกอล์ฟ Yamaha
รุ่น JTO

ระบบเครื่องยนต์ 4 ที่นั่ง
(มีเก้าอี้เสริม 2 ที่นั่ง)