แบตตอรี่ รถกอล์ฟ

การดูแลแบตเตอรี่รถกอล์ฟ

รถกอล์ฟนั้นเป็นเสมือนการลงทุนสำหรับนักกอล์ฟ ดังนั้นการดูแลรักษาเพื่อให้รถกอล์ฟใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นและแบตเตอรี่เองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถกอล์ฟ ซึ่งวิธีการดูแลแบตเตอรี่มีดังนี้

  1. สวมถุงมือ และแว่นป้องกันทุกครั้งที่ต้องทำงานกับแบตเตอรี่
  2. ตรวจเชคน้ำกลั่นให้ท่วมแผ่นโลหะเสมอหากจำเป็นให้ทำการเติมน้ำกลั่นให้ท่วมแผ่นโลหะ
  3. ถอดสายชาร์จแบตเตอรี่ออกเมื่อแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จเต็มที่แล้ว
  4. ตรวจเชคสภาพแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ ไม่มีรอยแตกร้าว และฝาปิดต้องอยู่ในสภาพปิดสนิท
  5. ทำความสะอาดขั่วแบตเตอรี่ โดยใช้เบคกิ้งโซดาผสมน้ำ จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้ง
  6. ขันขั่วแบตเตอรี่กับสายไฟให้แน่น ทาขั่วแบตเตอรี่ด้วยปิโตเลียมเจล เพื่อป้องกันการกัดกร่อน