ความหมายและระบบของรถกอล์ฟ

รถกอล์ฟไฟฟ้าคืออะไร 

รถกอล์ฟไฟฟ้า เป็นรถกอล์ฟที่นิยมใช้กันในปัจจุบันโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ ซึ่งจะใช้ไฟฟ้าแทนน้ำมันในการเปลี่ยนเป็นพลังงานกลในการขับเคลื่อนล้อ ทำให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดมลพิษ

รถกอล์ฟไฟฟ้าทำงานอย่างไร 

รถกอล์ฟไฟฟ้าไม่มีความซับซ้อน โดยมีแบตเตอรี่เป็นส่วนหลักของระบบพลักงาน เนื่องจากเป็นตัวแก็บพลังงานเพื่อให้รถกอล์ฟเครื่องที่ได้ ซึ่งจะถูกกำหนดโดยตัวควบคุมเครื่อง

ส่วนในระบบชาร์จแบตเตอรี่นั้น ตัวของเครื่องชาร์จจะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อป้อนให้กับแบตเตอรี่ในการเก็บพลังงาน