บริการหลังการขาย

THE GRAND GOLF ให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการทีมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ รถกอล์ฟ กว่า 20 ปี พร้อมให้บริการทุกที่ทั่วประเทศ

รายละเอียดการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สินค้าอยู่ในประกัน (รับประกัน 1 ปี)
LVรุ่น GRANADA , EAGLE รุ่น GRANDTOURING
ค่าตรวจสอบอาการ ฟรี
ค่าแรง ฟรี
ค่าอะไหล่ ฟรี
ค่าบริการนอกสภานที่ ฟรี
ปรับสภาพ/เปลี่ยนถ่ายของเหลว  –
หมายเหตุ

1.ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ไม่จำกัดระยะทาง
2.บริการเข้าซ่อมทุกที่ทั่วประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3.ยกเว้นอะไหล่ที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

สินค้าอยู่ในประกัน (รับประกัน 2 ปี)
LVรุ่น GRANADA || , EXCAR รุ่น GRANDPRECIOUS
ค่าตรวจสอบอาการ ฟรี
ค่าแรง ฟรี
ค่าอะไหล่ ฟรี
ค่าบริการนอกสภานที่ ฟรี
ปรับสภาพ/เปลี่ยนถ่ายของเหลว  –
หมายเหตุ

1.ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ไม่จำกัดระยะทาง
2.บริการเข้าซ่อมทุกที่ทั่วประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3.ยกเว้นอะไหล่ที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

รายละเอียดการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สินค้าอยู่ในประกัน (รับประกัน 1 ปี)
LVรุ่น GRANADA , EAGLE รุ่น GRANDTOURING
ค่าตรวจสอบอาการ ฟรี
ค่าแรง ฟรี
ค่าอะไหล่ ฟรี
ค่าบริการนอกสภานที่ ฟรี
ปรับสภาพ/เปลี่ยนถ่ายของเหลว  –
หมายเหตุ

1.ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ไม่จำกัดระยะทาง
2.บริการเข้าซ่อมทุกที่ทั่วประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3.ยกเว้นอะไหล่ที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

สินค้าอยู่ในประกัน (รับประกัน 2 ปี)
LVรุ่น GRANADA || , EXCAR รุ่น GRANDPRECIOUS
ค่าตรวจสอบอาการ ฟรี
ค่าแรง ฟรี
ค่าอะไหล่ ฟรี
ค่าบริการนอกสภานที่ ฟรี
ปรับสภาพ/เปลี่ยนถ่ายของเหลว  –
หมายเหตุ

1.ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ไม่จำกัดระยะทาง
2.บริการเข้าซ่อมทุกที่ทั่วประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3.ยกเว้นอะไหล่ที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

ให้เราช่วย

ติดต่อทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อรับคำแนะนำ
ในการดูแล ซ่อมบำรุง

ราคาค่าบริการ

เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการเปลี่ยนอะไหล่
ค่าตรวจสอบอาการ
ค่าแรง ✔️
ค่าอะไหล่ ตามจริง
ค่าบริการนอกสภานที่ ✔️
ปรับสภาพ/เปลี่ยนถ่ายของเหลว
หมายเหตุ
1.รวมค่าบริการนอกสถานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
2.บริการเข้าซ่อมทุกที่ทั่วประเทศ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง
3.รวมค่าแรงเปลี่ยนอะไหล่ 1 รายการ
4.รับประกันงานซ่อม 6 เดือน
ราคา 2,000.-
บริการตรวจเช็ครถไฟฟ้า
ค่าตรวจสอบอาการ ✔️
ค่าแรง ✔️
ค่าอะไหล่ ตามจริง
ค่าบริการนอกสภานที่ ✔️
ปรับสภาพ/เปลี่ยนถ่ายของเหลว
หมายเหตุ
1.รวมค่าบริการนอกสถานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
2.บริการเข้าซ่อมทุกที่ทั่วประเทศ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง
3.รวมค่าแรงเปลี่ยนอะไหล่ 1 รายการ
4.รับประกันงานซ่อม 6 เดือน
ราคา 2,500.-
บริการตรวจเช็คนอกสถานที่
พร้อมปรับสภาพรถไฟฟ้า 48 รายการ
ค่าตรวจสอบอาการ ✔️
ค่าแรง ✔️
ค่าอะไหล่ ตามจริง
ค่าบริการนอกสภานที่ ✔️
ปรับสภาพ/เปลี่ยนถ่ายของเหลว ✔️
หมายเหตุ
1.รวมค่าบริการนอกสถานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
2.บริการเข้าซ่อมทุกที่ทั่วประเทศ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง
3.รวมค่าแรงเปลี่ยนอะไหล่ 1 รายการ
4.รับประกันงานซ่อม 6 เดือน
ราคา 3,000.-