รุ่น รถกอล์ฟไฟฟ้า ราคารายวัน ราคารายเดือน
เช่ารถกอล์ฟไฟฟ้าใหม่ (NEW MODEL)

GRANADA รุ่น 2+2 ที่นั่ง

2,900 / วัน 11,000 / เดือน

GRANADA รุ่น 4+2 ที่นั่ง

3,900 / วัน 12,000 / เดือน

GRANADA รุ่น 6+2 ที่นั่ง

4,900 / วัน 14,000 / เดือน
เช่ารถกอล์ฟมือสอง (RECONDITION)

Club Car รุ่น 2+2 ที่นั่ง

2,000 / วัน 8,000 / เดือน

Club Car รุ่น 4+2 ที่นั่ง

3,000 / วัน 9,000 / เดือน


เงื่อนไขการเช่ารถกอล์ฟ

  • ระยะทางไม่เกิน 50 กม. ต่อการเช่า 1 วัน (กรณีเช่ารถหรูหรือรถใหม่ สามารถวิ่งได้ถึง 70 กม.)
  • ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง หากลูกค้าประสงค์ให้จัดส่งถึงหน้างาน
  • ราคาค่าเช่ารายเดือน สำหรับการเช่า ขั้นต่ำ 12 เดือน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่า VAT)
  • หากต้องการคนขับรถกอล์ฟ ราคาจะอยู่ที่ 1,000 ต่อวัน ระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง โดยผู้เช่าจะไม่ต้องวางเงินประกันรถ
  • ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการคนขับของเรา ทางผู้เช่าจะต้องวางเงินประกัน 10,000 บาทต่อคัน
รุ่น รถกอล์ฟไฟฟ้า ราคารายวัน ราคารายเดือน
เช่ารถกอล์ฟไฟฟ้าใหม่
(NEW MODEL)

GRANADA รุ่น 2+2 ที่นั่ง

 

2,900 / วัน 11,000 / เดือน

GRANADA รุ่น 4+2 ที่นั่ง

3,900 / วัน 12,000 / เดือน

GRANADA รุ่น 6+2 ที่นั่ง

4,900 / วัน 14,000 / เดือน
เช่ารถกอล์ฟมือสอง
(RECONDITION)

Club Car รุ่น 2+2 ที่นั่ง

2,000 / วัน 8,000 / เดือน

Club Car รุ่น 4+2 ที่นั่ง

3,000 / วัน 9,000 / เดือน


เงื่อนไขการเช่ารถกอล์ฟ

  • ระยะทางไม่เกิน 50 กม. ต่อการเช่า 1 วัน (กรณีเช่ารถหรูหรือรถใหม่ สามารถวิ่งได้ถึง 70 กม.)
  • ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง หากลูกค้าประสงค์ให้จัดส่งถึงหน้างาน
  • ราคาค่าเช่ารายเดือน สำหรับการเช่า ขั้นต่ำ 12 เดือน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่า VAT)
  • หากต้องการคนขับรถกอล์ฟ ราคาจะอยู่ที่ 1,000 ต่อวัน ระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง โดยผู้เช่าจะไม่ต้องวางเงินประกันรถ
  • ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการคนขับของเรา ทางผู้เช่าจะต้องวางเงินประกัน 10,000 บาทต่อคัน