รถกอล์ฟไฟฟ้า (สินค้าใหม่)

Lv รุ่น LV2 copy (PROMOTION)

EAGLE รุ่น Grandtouring

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น GRANTOURING 2+2

พิเศษ 170,000 บาท
(จากปกติ 200,00 บาท)

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น GRANTOURING 4+2

พิเศษ 200,000 บาท
(จากปกติ 240,00 บาท)

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น GRANTOURING 6+2
 

พิเศษ 240,000 บาท
(จากปกติ 290,00 บาท)

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น GRANTOURING 2 

พิเศษ 160,000 บาท
(จากปกติ 190,00 บาท)

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น GRANTOURING 4 

พิเศษ 190,000 บาท
(จากปกติ 230,00 บาท)

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น GRANDTOURING 6

พิเศษ 240,000 บาท
(จากปกติ 290,00 บาท)

EAGLE รุ่น Grandvia

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น Grandvia 

พิเศษ 190,000 บาท
(จากราคา 220,000 บาท)

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น Grandvia 2+2
 

พิเศษ 200,000 บาท
(จากราคา 230,000 บาท)

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น Grandvia 4

พิเศษ 220,000 บาท
(จากราคา 260,000 บาท)

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น Grandvia 
4+2

พิเศษ 230,000 บาท
(จากราคา 270,000 บาท)

EAGLE  (Utility)

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น Grandvia 2 Pick up 

พิเศษ 210,000 บาท
(จากราคา 240,000 บาท)

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น Grandvia 4 Pick up

พิเศษ 240,000 บาท
(จากราคา 280,000 บาท)

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น GrandTouring 2 CARGOBOX 

พิเศษ  240,000 บาท
(จากราคา 280,000 บาท)

รถกอล์ฟไฟฟ้า EAGLE
รุ่น GrandTouring 2 LONGPICKUP

พิเศษ  210,000 บาท
(จากราคา 250,000 บาท)