รถกอล์ฟ มันใช้ได้ที่ไหนได้บ้าง?

ถึงชื่อมันจะเป็นรถกอล์ฟแต่ มันใช้ได้มากกว่าสนามกอล์ฟนะจะบอกให้ ด้วยคุณสมบัติของรถกอล์ฟที่มีขนาดเล็ก และสามารถขับได้โดยที่ไม่มีเสียง แถมยังไร้มลพิษ จึงทำให้นิยมใช้กันเป็นจำนวนมากทั้ง โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย รีสอท หมู่บ้าน ลานกิจกรรม วัด ที่มีพื้นที่กว้างมากๆซึ่งอาจจะไม่สามารถเดินได้ เราเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่มักจะมีรถกอล์ฟบริการ ซึ่งรถกอล์ฟเอง แบ่งได้ 2 ประเภท อันได้แก่

รถกอล์ฟไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถกอล์ฟที่นิยมใช้กันมาก  เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้า อันเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีควัน ทำให้ไร้มลพิษ แถมค่าใช้จ่ายไฟฟ้ายังมีราคาที่ถูก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง แต่ว่ารถกอล์ฟไฟฟ้า นั้นมีราคาที่สูง แถมยังใช้งานในระยะทางที่ไม่ไกลมาก เนื่องจากแบตจะหมดก่อน

รถกอล์ฟน้ำมัน ถึงจะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเครื่อง ทำให้เกิดมลพิษจากการเผาไหม้ แต่ก็มีราคาที่ถูก และสามารถใช้งานในที่ไกลๆได้ ดังนั้นรถกอล์ฟประเภทนี้จึงนิยมใช้ในต่างจังหวัด หรือไร้ที่มีพื้นที่กว้างๆ