ระบบแบตเตอรี่รถกอล์ฟไฟฟ้า

แบตเตอรี่ คือแหล่งสะสมพลังงานเคมีที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ออกไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้โดยทั่วไปนั้นจะเป็นแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด โดยแบ่งได้เป็นสองแบบ คือ
1. Deep cycle lead โดยแบตเตอรี่แบบนี้นั้นสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาณสูงสูงได้นานต่างกับแบตเตอรี่อีกชนิดคือ
2. High discharge จะเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในปริมาณสูงสูงได้เป็นเวลาไม่นาน
ความต่างของแบตเตอรี่ทั้งสองแบบนอกจากจะขึ้นกับรูปแบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว แต่ยังส่งผลถึงการนำไปใช้งานอีกด้วย โดยแบตเตอรี่ตะกั่วแบบแรกนั้นมักจะนิยมนำไปใช้ในรถกอล์ฟไฟฟ้าซึ่งต้องการไฟฟ้ากำลังสูงในการขับเคลื่อนรถ แต่แบตเตอรี่ในแบบที่สองนั้นจะนำไปในสำหรับรถยนต์รถกระบะทั่วไปซึ่งต้องการกระแสไฟฟ้ากำลังสูงเพียงเฉพาะเวลาเริ่มต้นสตาร์ตรถเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ทั้งสองชนิดสามารถนำไปฟื้นฟูได้