บริการเช่ารถกอล์ฟ

Club Car 2+2 ที่นั่ง

  • ราคา 2,000 บาท/วัน
  • ราคา 8,000 บาท/เดือน
รถกอล์ฟ Club Car

Club Car 4+2 ที่นั่ง

  • ราคา 3,000 บาท/วัน
  • ราคา 9,000 บาท/เดือน
รถกอล์ฟ Club Car

เงื่อนไขการเช่ารถกอล์ฟ

  • ระยะทางไม่เกิน 50 กม. ต่อการเช่า 1 วัน
  • ราคาค่าเช่ารายเดือน สำหรับการเช่า ขั้นต่ำ 12 เดือน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่า VAT)
  • หากต้องการคนขับรถกอล์ฟ ราคาจะอยู่ที่ 1,000 ต่อวัน ระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง โดยผู้เช่าจะไม่ต้องวางเงินประกันรถ
  • ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการคนขับของเรา ทางผู้เช่าจะต้องวางเงินประกัน 10,000 บาทต่อคัน