เทคนิคการใช้รถกอล์ฟ

การขับรถกอล์ฟ : ควรใช้เท้าข้างซ้ายเหยียบคันเร่ง ส่วนเท้าขวา ให้เหยียบเบรก เพื่อไม่ได้เกิดความสันสนในขณะขับรถกอล์ฟ และหากเหยียบเบรก ควรจะปล่อยคันเร่ง เพื่อมิให้เกิดการลับวงจร จนเกิดความเสียหายได้

การเข้าเกียร์ : ในขณะที่เข้าเกียร์ R ควรให้รถกอล์ฟหยุดสนิทเสียก่อน จึงจะเข้าเกียร์ถอยหลัง

การบรรทุกของ : ไม่ควรบรรทุกของ หรือนั่ง จนนำหนักเกินข้อแนะนำของรถกอล์ฟแต่ละรุ่นที่กำหนดไว้