รถกอล์ฟ Granada รุ่น 4+2 สีขาว

รถกอล์ฟ Granada รุ่น 4+2 สีส้ม

รถกอล์ฟ Granada รุ่น 4+2 สีดำ

รถกอล์ฟ Granada รุ่น 4+2 สีน้ำเงิน

รถกอล์ฟ Granada รุ่น 4+2 สีเชมเปญ