รถกอล์ฟ Granada รุ่น 2+2 สีขาว

รถกอล์ฟ Granada รุ่น 2+2 สีเชมเปญ

รถกอล์ฟ Granada รุ่น 2+2 สีขาว เบาะเทา

รถกอล์ฟ Granada รุ่น 2+2 น้ำเงิน เบาขาว

รถกอล์ฟ Granada รุ่น 2+2 สีดำ เบาะดำ

รถกอล์ฟ Granada รุ่น 2+2 สีแดง เบาะทูโทน